Atmintinė

Apsaugos signalizacija tai techninių priemonių sistema, į kurią įeina įvairūs davikliai, reaguojantys į saugomų patalpų įvairaus pobūdžio pažeidimus, bei objekto patalpose esantis pultas, kuris kontroliuoja daviklių būseną, bei šviesos ir garso signalizatoriais informuoja apie įsilaužimą į objektą ir šią informaciją radijo ryšiu ar telefonu (arba kombinuotai: radijo ryšiu ir telefonu) perduoda į centralizuotą stebėjimo pultą (CSP). Tokiu būdu objektas bus apsaugotas visą parą.

Apsaugos signalizacijos naudojimosi
ATMINTINĖ

1Prieš priduodant objektą apsaugai
Įjungdami apsaugos sistemą, įsitikinkite, kad objekte neliko žmonių, gyvūnų, užrakintos visos vidinės bei išorinės durys, uždaryti langai, nuleistos apsauginės žaliuzės, judesio jutikliai neuždengti, neliko įjungti elektros, dujų ir kiti prietaisai, kurie galėtų sukelti grėsmę objekto saugumui ir klaidingus apsaugos sistemos suveikimus.
2Pranešimas apie klaidingą suveikimą
Klientas, padaręs klaidą (apsaugos sistemos išjungimo/įjungimo metu klaidingai įvedė kodą ar nustatytu laiku neišjungė jo, netyčia paspaudė „pavojaus“ mygtuką, remonto metu mechaniškai pažeidė apsaugos sistemą ir įvyko signalizacijos suveikimas – aliarmas), turi nedelsiant skambinti į saugos tarnybos centralizuotą stebėjimo pultą vienu iš telefonų: (8-37) 333303, (8-611) 55033, (8-650) 19094, nurodyti savo vardą, pavardę, objekto pavadinimą, adresą ir slaptažodį bei atšaukti vykstantį pas Jus greitojo reagavimo ekipažą.
3Slaptažodis
Siekiant išvengti, kad pašaliniai asmenys nepasinaudotų Jūsų turtu bei nepatektų į Jūsų objektą, būtina informuoti Apsaugos pultą apie klaidingai surinktą kodą bei kitais atvejais, kai reikia atšaukti greitojo reagavimo ekipažą, klientas turi pasakyti pulto operatoriui slaptažodį, kuris žinomas tik klientui bei jo patikėtiniams, kurie naudojasi signalizacija ir turi teisę užeiti į kliento patalpas. Slaptažodį Klientas gauna pasirašant sutartį.
4Patikėtinių asmenų pakeitimas ir papildymas
Apie pasikeitusių patikėtinių asmenų sąrašą, bei jų duomenis būtina nedelsiant informuoti Vykdytoją raštu. Pasikeitus bent vienam patikėtiniui, būtina nedelsiant pakeisti apsaugos sistemos įjungimo/išjungimo kodą; jei nežinote kaip tai padaryti, iškvieskite signalizacijos sistemą aptarnaujantį asmenį ar įmonę, kurie pakeis signalizacijos sistemos kodą ( paslauga mokama ).
5Veiksmai, kai yra įsibrovimo požymių
Aptikę įsibrovimo pėdsakus, būtina išsaugoti įvykio vietoje nusikaltimo pėdsakus ir daiktinius įrodymus, dėl to patartina į patalpas neiti ir rankomis neliesti durų rankenos ir kitų daiktų, nevykdyti jokių operacijų su pinigais, laikytis sutarties reikalavimų. Nedelsiant, neįeinant į patalpas, paskambinti į saugos tarnybą bei policiją. Įvykio vietos ribas, esant galimybei, pažymėti aiškiai matomais ženklais turimomis priemonėmis (virvėmis, laidais, lentomis ir pan.). Jeigu yra nusikaltimo liudytojų, užsirašykite jų pavardes, adresus, telefono numerius; nusikaltėlių skaičių, jų išvaizdą, požymius, pasišalinimo kryptį, kokiomis transporto priemonėmis naudojosi, jų modelius ir valstybinius numerius. Įvertinant materialinę žalą, būtinas Apsaugos atstovo dalyvavimas.
6Veiksmai dingus elektros srovei
Dingus objekte elektros įtampai, apsaugos sistema automatiškai persijungia į autonominio avarinio maitinimo režimą ir siunčia į CSP signalą apie elektros įtampos dingimą. Dėl to būtina informuoti saugos tarnybą apie situaciją objekte bei elektros įtampos dingimo priežastis. Priklausomai nuo esančių objekte jutiklių skaičiaus, apsaugos sistema autonominiu režimu gali veikti iki 24 valandų. Išsikrovus avarinio maitinimo šaltiniui, apsaugos sistema nebeveiks - objektas nebus saugomas. Todėl reikia kuo skubiau išsiaiškinti elektros įtampos dingimo priežastis: ar gedimas įvyko objekte, elektros skydinėje, ar elektros pastotėje ir kuo skubiau pašalinti šį gedimą. Atsiradus elektros įtampai, apsaugos sistema vėl automatiškai pereina į bendro elektros tinklo maitinimo režimą bei funkcionavimą.
7Telefono linijos gedimai, remontas, atjungimas
Telefoninių ryšių priemonių atjungimas, įjungimas, taisymas ar prijungimas prie telefoninės linijos, prie kurios yra prijungta signalizacijos sistema, nesuderinus su Apsauga, draudžiamas.
8Apsaugos sistemos testavimas
Objekto apsaugos sistema periodiškai siunčia patikrinimo signalus į CSP ir praneša pultui signalus, kad ji nepažeista ir funkcionuoja. Jei toks signalas negaunamas nustatytu laiku, tai reiškia, kad yra gedimai, kuriuos reikia nedelsiant pašalinti. Saugos tarnybos specialistai – inžinieriai atvyksta į objektą ir nustato gedimų priežastis bei juos šalina ( Jei objekto apsaugos sistemos garantija pasibaigusi, paslauga mokama ).
9Apmokėjimas už telefoninio ryšio paslaugas
Apsaugos sistema perduoda signalus į saugos tarnybos CSP telefoninio ryšio pagalba. Tuo atveju, kai klientas laiku nesumoka už ryšių paslaugas ir AB „TEO LT“ laikinai atjungia telefoninį ryšį objekte, o radijo bangų siųstuvas objekte nėra įrengtas, CSP negauna apsaugos sistemos signalų, tai yra objektas nebus saugomas. Klientai turi kontroliuoti, kad laiku būtų apmokamas mokestis už telefoninio ryšio paslaugos ir telefono linija nebūtų atjungta. Jeigu taip įvyko, būtina nedelsiant informuoti saugos tarnybos pulto darbuotojus. Jums gali būti pasiūlyti apsaugos sistemų tobulinimo variantai.


Vizitinės kortelės